Glade ansatte gir
glade kunder

Arbeidsplaner som hensyntar både lover og de ansattes preferanser.

Registrer arbeidsplan

Leder legger inn detaljer om den nye arbeidsperioden.

Samle inn preferanser

Systemet spør medarbeiderne om deres preferanser.

Motta ferdig arbeidsplan

Leder reviderer og publiserer den HMS-fremmende arbeidsplanen.

Skiftplanlegging er gørrkjedelig
La oss gjøre det for deg

Arbeidsplanen.no er bemanningens Sherlock Holmes: et automatisk verktøy som på kort tid kan gå gjennom millioner av mulige arbeidsplaner for å finne den arbeidsplanen som lederen og de ansatte er mest fornøyde med.

For å produsere slike HMS-fremmende arbeidsplaner, spør vi medarbeiderne enkle spørsmål om hvordan de liker å jobbe og vi fordeler skiftene slik at lover og regler opprettholdes. På den måten reduserer vi bemanningskostnader, overtidsarbeid, og sykefravær, og vi bidrar til å øke omsetningen siden gladere ansatte gir gladere kunder.

Registrering

Skreddersydd for
kompleks bemanning

Arbeidsplanen.no er det riktige verktøyet dersom behovet er å:

  1. skape en HMS-fremmende arbeidsplass
  2. redusere lønnskostnader
  3. ta hensyn til arbeidsmiljøloven raskere og enklere
  4. frigjøre tid som du ellers føler kastes vekk på den frustrerende kjedsommeligheten som skiftbemanning er.

Registrering

Funksjoner

Vel, kun et utvalg av dem!

Automatisk

Automatisk skiftplanlegger som dekker og respekterer arbeidsmiljøloven.

Preferansebasert

Så lenge lover og regler opprettholdes, lages en arbeidsplan som de ansatte er fornøyde med.

Avdelinger

Større bedrifter med flere avdelinger og/eller lokasjoner har enkelt oversikt over alle medarbeidere fra én plass. Det er tre tilgangsnivåer: bedriftsleder, avdelingsleder, og medarbeider.

Daglige, administrative oppgaver

Leder kan enkelt registrere overtid, fravær, forsentkomming, endrede arbeidstider, med mer, og alle detaljene kan enkelt eksporteres.

Skiftbytter

De ansatte kan enkelt – og med leders godkjennelse – gi skift til andre medarbeidere, bytte skift seg i mellom, eller legge ut skift på byttetorget.

Fri og ferie

Leder har full oversikt over hvem som har fått fri og ferie når, og systemet sørger automatisk for at medarbeiderne ikke blir tildelt skift når de har fri.

Kalender

Arbeidsplanen publiseres og synkroniseres til den ansattes foretrukne kalender-app, enten det er Apples, Googles, Outlooks, eller Yahoos.

Tofaktorautentisering

Et ekstra sikkerhetslag for leder og alle medarbeidere.

Flere språk

Systemet finnes på norsk og engelsk så hver enkelt medarbeider kan velge språket de foretrekker.

Pris

Ingen bindingstid eller startkostnader.

Startpakken

29,–

Per ansatt per måned, eksl. mva.

Automatisk skiftplanlegger

Skifttypepreferanser

Datopreferanser

Skiftbytte

Skiftrelaterte, administrative detaljer

Flere tilgangsnivåer

Kalendersynkronisering

Fri- og ferieoversikt

Tofaktorautentisering

Norsk og engelsk
Priseksempel: hvis du har 50 personer som inngår i en 2 måneder lang arbeidsplan, vil det med startpakken faktureres for 2900,- eksl. mva..

Registrer

Vi tar kontakt med deg snarest. Du kan eventuelt opplyse om hvilke tidspunkter du ønsker vi skal ringe på i kommentarboksen nedenfor.